Arthritis>Choroby

Zespół policystycznych jajników. PCOS.

Immunologia zakłada prosty schemat przebiegu choroby.

 

Odpowiedź odpornościowaodpowiedź immunologicznareakcja odpornościowa lub immunologiczna – całokształt zmian, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem kontaktu z antygenem. Każda odpowiedź odpornościowa składa się z:

·         fazy indukcji, podczas której dochodzi do rozpoznania antygenu i jego prezentacji limfocytom; na tym etapie działają już czynniki nieswoiste;

·         fazy efektorowej, podczas której czynniki nieswoiste działają nadal, ale jednocześnie zaczynają działać limfocyty, które w zasadzie przejmują kontrolę nad całą reakcją odpornościową.

Ze względu na mechanizmy, można wyróżnić:

·         odpowiedź humoralną,

·         odpowiedź komórkową.

Ze względu na swoistość:

·         odpowiedź nieswoistą (wrodzoną),

·         odpowiedź swoistą (nabytą).

Ze względu na szybkość reakcji i długość trwania:

·         odpowiedź pierwotną,

·         odpowiedź wtórną.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpowied%C5%BA_odporno%C5%9Bciowa

 

Czym jest szczepionka?

Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczepionka

 

Po co, zatem się szczepimy?

Nie po to, aby nie zachorować!!! Bynajmniej.

Szczepimy się zapobiegawczo, aby w momencie potencjalnego zaatakowania nas przez wirus czy też inną „cholerę” nasz organizm umiał się bronić, bowiem ma już w pamięci owego wirusa i szybko wytwarza przeciwciała. Proces chorobowy tak czy inaczej nastąpi, ale będzie miał łagodny przebieg. Mało powikłań i szybkie wyzdrowienie.

Co wprowadzamy do organizmu?

Antygen.

Opis zjawiska chorobowego zwanego zespołem policystycznych jajników. PCOS. Etiologia nieznana.

Twój partner wprowadza wraz z nasieniem swoje antygeny. Twój organizm rozpoznaje je jako obce masz bowiem grupę krwi 0, a twój partner grupę A lub B. Komórki odpowiedzialne za obronę Twojego ciała zaczną wytwarzać przeciwciała w prawidłowej odpowiedzi immunologicznej.  

Co się robi z wrogiem?

Robimy „okrążenie”, czyli nie pozwalamy aby się rozlazł we wszystkie strony. Otorbiony antygen, oczywiście nie jeden, tylko kilka milionów trzeba zlikwidować. Zadziwiające, że w torbielach jajnikowych znajdują się substancje grupowe krwi. I to olbrzymie ilości. Idziesz do ginekologa, diagnoza, usuwamy chirurgicznie i wracaj pani do domu.

Do następnego spotkania. 

Powrót